Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie die van belang zijn voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een ander moment indien nodig nog eens terug kunt teruglezen.

Over ons?

De Compucor PC Dokter, gevestigd op de Klipper 7, 8802NK te Franeker met KvK-nummer: 01121519 (hierna ‚”wij, ons etc.‚”). Via de website(s) van De Compucor PC Dokter kunnen klanten (hierna ‚”u”) tegoeden, codes etc. voor diverse diensten afnemen. Wij leveren enkel de codes die gebruikt kunnen worden bij externe dienstverleners waarvoor de code geschikt is en/of waar deze ingewisseld kan worden.

Doordat wij enkel de codes en software van derden verschaffen, zijn wij niet verantwoordelijk, aansprakelijk etc. voor eventuele problemen die u als klant heeft bij of met deze derden. Voor alle problemen, vragen, geschillen en eventuele strijdigheden met wettelijke voorschriften die voortvloeien uit de overeenkomst die u als klant met deze derden heeft of aangaat, dient u zich tot deze derden te wenden. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden in welke vorm ook, die verband houden met het bij ons bestelde.

Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Online PrePaid Services zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, alleen wanneer er schriftelijk anders is overeengekomen.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u als klant. Dat moment is de laatste stap in het bestelproces, door op de bestelbutton te klikken. Vanaf dat moment bent u verplicht te betalen en zijn wij verplicht te leveren.

Wij zullen deze overeenkomst per mail bevestigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het juist mailadres, De bestelling zelf zult u ontvangen op het opgegeven adres. Bij opgave van een incorrect adres kunnen wij niet alsnog de bestelling op een ander adres leveren.

De bestelling zal na succesvolle betaling per post naar u worden toezonden. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Op de website(s)  wordt u hierover geïnformeerd.

De overeenkomst wordt door ons opgeslagen in onze database.

Indien het bestelde niet correct is of niet functioneert, dan dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Dat kan op diverse manieren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur reageren. Dit geldt ook voor alle overige klachten.

Informatie

Alle prijzen, zoals vermeld op onze website, zijn inclusief btw en eventuele andere toeslagen en bijkomende kosten. Enkel voor bepaalde betaalmethodes kan een extra bedrag gerekend worden. Deze kosten vindt u terug op de website.

De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website(s) en in andere van ons afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van eventuele programmeer- en typefouten.

Betaling

U kunt bij ons kiezen uit diverse betaalmethodes. Op de website(s) vindt u daar meer informatie over. Echter kennen sommige betaalmethodes bijkomende kosten. De levertijd van de bestelling kan vertragen door de keuze van een bepaalde betaalmethode..

Herroepingsrecht/retour

U kunt bij aankoop van Windows of Office licentie codes geen beroep doen op het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht. Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van codes die gebruikt kunnen worden bij derden. In overeenstemming met de Wet Verkopen op Afstand, is hierbij geen herroepingsrecht van toepassing. Op het moment dat u een bestelling plaatst, stemt u in met directe levering en verliest daarmee uw recht van ontbinding.

Persoonsgegevens

  1. De Compucor PC Dokter respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens. De Compucor PC Dokter neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
  2. De Compucor PC Dokter houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  3. Koper kan te alle tijde via de email vragen welke gegevens omtrent koper zijn verwerkt. Per email kan koper verzoeken tot verbetering, aanvulling of andere correcties met betrekking tot deze gegevens, De Compucor PC Dokter zal deze zo spoedig mogelijk verwerken. Indien geen prijs meer wordt gesteld op het ontvangen van informatie dan dient koper De Compucor PC Dokter hiervan, per email, op de hoogte te stellen.
  4. De site van De Compucor PC Dokter kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van derden of hun sites heeft De Compucor PC Dokter geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Tot slot

Op de gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen indien deze voorkomen naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Wij zullen in dat geval samen met u ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt vastgehouden

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Dit doet u via ons contactformulier of Whatsapp rechtsonder op de site. Wij komen dan zo snel als mogelijke maar in ieder geval binnen 24 uur op uw vraag terug.

Compucor PC Dokter
Klipper 7
8802NK Franeker

BTW Nummer: NL1177.43.835.B01
KvK-nummer: 01121519

Voor hulp met uw computer kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons support team via:
0900 3300003 (90ct per minuut) Meer informatie over hoe dit werkt vindt u op: Computerhulp op afstand